શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે Shri Akhil Bhartiya Kutch Kadva Patidar Yuvasangh Welcomes You. ચાલો YSK યોજનામાં  સભ્ય બનીયે .... દિવંગત   સભ્યના પરિવારનું  આર્થિક સુરક્ષા કવચ બનીયે......     વેબકોમ............. ચાલો ફેમીલી ઓનલાઈ કરીએ............ આપના  પરીવાર નો ફેમીલી આઈડી મેળવીએ........દરેક સભ્યઓની સપુંણ માહિતી ભરીએ......પરીવાર દરેક સભ્યો ઓનલાઈ કરીએ ...............સનાતન પરીવાર સભ્યઓ સાથે ઓનલાઈન ચેટીગ કરીએ.........જય સનાતન ......   
Total Region ( 22 ) Total Samaj Zone ( 30 ) Total Local Samaj ( 641 ) Matrimonial ( 265 )
Total Family  ( 27626 ) Total Member ( 161990 ) Total Male ( 86460 ) Total Female ( 75523 )
Admin
27 May 2015, 2:45:23 PM
DGR invites you at the opening ceremony of Yuva Olympiad & Cricket Carnival 2015.  

Likes(0) Comment(1)
Admin At Satrawala Uma Vidhdhyapith, VALTHAN.
27 May 2015, 2:47:48 PM
Admin
22 May 2015, 7:51:38 PM
Advertisement  

Likes(0) Comment(0)
Admin
14 May 2015, 8:38:12 PM
Yuvasangh Olympiad 2016  

Likes(1) Comment(0)
JAYESH like this

Yuvasangh Matrimonial See All

or
   New Members
VED MAKANI
Native: KOTDA (CHAKKAR)
City: BALASINOR
VANDANA (SONU) MAKANI
Native: KOTDA (CHAKKAR)
City: BALASINOR
SUNIL KUMAR MAKANI
Native: KOTDA (CHAKKAR)
City: BALASINOR
   New Family
PRAVINBHAI MAKANI
Native: KOTDA (CHAKKAR)
City: BALASINOR
DINESHBHAI (DILIPBHAI) MAKANI
Native: KOTDA (CHAKKAR)
City: BALASINOR
DIPAK POKAR
Native: VALKA MOTA
City: ANKLESHWAR
New Born Babies
CHHABHAIYA MAYANK NILESH NILESH
B.Dt: (Male)15-11-2015
POKAR VRINDA MANOJ
B.Dt: (Female)22-07-2015
LIMBANI MANTHANBHAI ANILBHAI
B.Dt: (Male)02-04-2015
Website Designed and Developed By : Pioneer