શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે Shri Akhil Bhartiya Kutch Kadva Patidar Yuvasangh Welcomes You. ચાલો YSK યોજનામાં  સભ્ય બનીયે .... દિવંગત   સભ્યના પરિવારનું  આર્થિક સુરક્ષા કવચ બનીયે......     વેબકોમ............. ચાલો ફેમીલી ઓનલાઈ કરીએ............ આપના  પરીવાર નો ફેમીલી આઈડી મેળવીએ........દરેક સભ્યઓની સપુંણ માહિતી ભરીએ......પરીવાર દરેક સભ્યો ઓનલાઈ કરીએ ...............સનાતન પરીવાર સભ્યઓ સાથે ઓનલાઈન ચેટીગ કરીએ.........જય સનાતન ......   
Total Region ( 22 ) Total Samaj Zone ( 30 ) Total Local Samaj ( 692 ) Matrimonial ( 316 )
Total Family  ( 27967 ) Total Member ( 162878 ) Total Male ( 86902 ) Total Female ( 75960 )
MANISH
08 Oct 2015, 10:39:23 PM
 
I would like to request you to promote this in kutch region because many people dont no what is this all about.

Likes(0) Comment(0)
Admin
27 Sep 2015, 10:53:10 AM
 

Likes(3) Comment(0)
3 people like this
Admin
26 Sep 2015, 8:34:09 AM
 

Likes(0) Comment(0)

Yuvasangh Matrimonial See All

or
   New Members
PRANAV KALARIYA
Native: VIGODI
City: CHITAL
ARAV CHHABHAIYA
Native: DEVISAR
City: SATHAMBA
JIYAL CHHABHAIYA
Native: DEVISAR
City: SATHAMBA
   New Family
AMBALAL PATEL SHIRVI
Native: SANGNARA
City: KAMAREDDY
SURESHBHAI SENGANI
Native: BIDADA
City: BIDADA
JAGDISH RAMANI
Native: PALIVAD
City: KORBA
New Born Babies
CHHABHAIYA MAYANK NILESH NILESH
B.Dt: (Male)15-11-2015
POKAR RIYA HITESH
B.Dt: (Female)18-09-2015
NAKRANI VEER HITESHBHAI
B.Dt: (Male)05-09-2015
Website Designed and Developed By : Pioneer