શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે Shri Akhil Bhartiya Kutch Kadva Patidar Yuvasangh Welcomes You. ચાલો YSK યોજનામાં  સભ્ય બનીયે .... દિવંગત   સભ્યના પરિવારનું  આર્થિક સુરક્ષા કવચ બનીયે......     વેબકોમ............. ચાલો ફેમીલી ઓનલાઈ કરીએ............ આપના  પરીવાર નો ફેમીલી આઈડી મેળવીએ........દરેક સભ્યઓની સપુંણ માહિતી ભરીએ......પરીવાર દરેક સભ્યો ઓનલાઈ કરીએ ...............સનાતન પરીવાર સભ્યઓ સાથે ઓનલાઈન ચેટીગ કરીએ.........જય સનાતન ......   
Total Region ( 22 ) Total Samaj Zone ( 30 ) Total Local Samaj ( 676 ) Matrimonial ( 282 )
Total Family  ( 28020 ) Total Member ( 164051 ) Total Male ( 87605 ) Total Female ( 76435 )
PARESH
11 Jul 2015, 10:48:35 PM
 

Likes(0) Comment(0)
PARESH
11 Jul 2015, 10:48:11 PM
 

Likes(0) Comment(0)
PARESH
08 Jul 2015, 12:21:40 AM
 
હાલ માંજ વડીલ શ્રી ક.વી.પટેલ દ્વારા અમે કરછી કડવા પાટીદાર નામનું પુસ્તક બહાર પાડેલ છે, જેમાં આપણો ઈતિહાસ દર્શાવામાં આવેલ છે,તો મને એ પુસ્તક કઈ જગ્યાએ થી મળી શકશે ?

Likes(0) Comment(1)
Admin Shri Pareshbhai,
Please add all family members details and complete your family profile.
11 Jul 2015, 5:05:31 PM

Yuvasangh Matrimonial See All

or
   New Members
SUNITA CHHABHAIYA
Native: DEVISAR
City: KHED
JAGDISH CHAUHAN
Native: NANA KADIYA
City: JALGAON
NATABAR CHAUHAN
Native: NANA KADIYA
City: JALGAON
   New Family
NARANBHAI ANDANI
Native: RATADIA
City: K M DODDI
NATABAR CHAUHAN
Native: NANA KADIYA
City: JALGAON
HERALAL BHIMANI
Native: KADIA (MOTA)
City: KUMBAKONAM
New Born Babies
CHHABHAIYA MAYANK NILESH NILESH
B.Dt: (Male)15-11-2015
POKAR VRINDA MANOJ
B.Dt: (Female)22-07-2015
LIMBANI RUDRA GAURAV
B.Dt: (Male)28-06-2015
Website Designed and Developed By : Pioneer