ચાલો YSK યોજનામાં  સભ્ય બનીયે .... દિવંગત   સભ્યના પરિવારનું  આર્થિક સુરક્ષા કવચ બનીયે......     વેબકોમ............. ચાલો ફેમીલી ઓનલાઈ કરીએ............ આપના  પરીવાર નો ફેમીલી આઈડી મેળવીએ........દરેક સભ્યઓની સપુંણ માહિતી ભરીએ......પરીવાર દરેક સભ્યો ઓનલાઈ કરીએ ...............સનાતન પરીવાર સભ્યઓ સાથે ઓનલાઈન ચેટીગ કરીએ.........જય સનાતન ......   
Total Region ( 22 ) Total Samaj Zone ( 30 ) Total Local Samaj ( 759 ) Matrimonial ( 363 )
Total Family  ( 29101 ) Total Member ( 170883 ) Total Male ( 91083 ) Total Female ( 79777 )
AMBALAL
24 Jul 2016, 10:39:33 AM
 
plz post the new address of YSK office Ahmedabad.there is problem for posting recipts of divangat sahaya to the office

Likes(0) Comment(1)
Admin Yuva Suraksha Kavach
Shop No.9, G/F Urvi Complex,
B/H Bunglow Bus Stand,
Naroda,
AHMEDABAD - 382 330
24 Jul 2016, 10:47:14 PM
Admin
21 Jun 2016, 9:01:28 AM
 

Likes(2) Comment(0)
2 people like this
Admin
21 Jun 2016, 9:01:08 AM
 

Likes(1) Comment(0)
ADMIN like this

Yuvasangh Matrimonial See All

or
   New Members
DHARMESH JABUVANI
Native: KADIA (MOTA)
City: PONDICHERRY
CHHAYAA DEVIOTHAMAN JABUVANI
Native: KADIA (MOTA)
City: PONDICHERRY
MUKTHI JABUVANI
Native: KADIA (MOTA)
City: PONDICHERRY
   New Family
DHIRAJKUMAR BHAVANI
Native: ANANDSAR
City: KHEDBRAHMA
DEVSHI RAMANI
Native: NAKHATRANA
City: ASANSOL
HARESH SANKHALA
Native: RATADIA
City: SURI
New Born Babies
VASANI MAHI SANJAY PARSOTAM VASANI
B.Dt: (Female)8-July-2016
RUDANI AYUSHI VIJAY
B.Dt: (Female)28-Jun-2016
LIMBANI KHANAK YOGESHBHAI
B.Dt: (Female)24-Jun-2016
Website Designed and Developed By : Pioneer