શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે Shri Akhil Bhartiya Kutch Kadva Patidar Yuvasangh Welcomes You. ચાલો YSK યોજનામાં  સભ્ય બનીયે .... દિવંગત   સભ્યના પરિવારનું  આર્થિક સુરક્ષા કવચ બનીયે......     વેબકોમ............. ચાલો ફેમીલી ઓનલાઈ કરીએ............ આપના  પરીવાર નો ફેમીલી આઈડી મેળવીએ........દરેક સભ્યઓની સપુંણ માહિતી ભરીએ......પરીવાર દરેક સભ્યો ઓનલાઈ કરીએ ...............સનાતન પરીવાર સભ્યઓ સાથે ઓનલાઈન ચેટીગ કરીએ.........જય સનાતન ......   
Total Region ( 22 ) Total Samaj Zone ( 30 ) Total Local Samaj ( 666 ) Matrimonial ( 271 )
Total Family  ( 27763 ) Total Member ( 162757 ) Total Male ( 86873 ) Total Female ( 75874 )
NANJIBHAI
02 Jul 2015, 10:31:09 PM
 
i want to chang my mobile no.but not accepting.Kindly enter 7588088888 instead of 9766646333

Likes(0) Comment(0)
Admin
18 Jun 2015, 8:28:35 AM
21 June International Yoga Day  

Likes(0) Comment(0)
Admin
08 Jun 2015, 2:40:41 PM
 

Likes(1) Comment(0)
AKASH like this

Yuvasangh Matrimonial See All

or
   New Members
ARPITA CHHABHAIYA
Native: NAGVIRI
City: LIMBADI
VANITABEN CHHABHAIYA
Native: NAGVIRI
City: LIMBADI
GOVINDBHAI CHHABHAIYA
Native: NAGVIRI
City: LIMBADI
   New Family
VINOD POKAR
Native: MATHAL
City: GADAG
KANTILAL DIWANI
Native: TODIA
City: GADAG
MADANLAL BHIMANI
Native: KADIA (MOTA)
City: MALEGAON
New Born Babies
CHHABHAIYA MAYANK NILESH NILESH
B.Dt: (Male)15-11-2015
POKAR VRINDA MANOJ
B.Dt: (Female)22-07-2015
LIMBANI RUDRA GAURAV
B.Dt: (Male)28-06-2015
Website Designed and Developed By : Pioneer