શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે Shri Akhil Bhartiya Kutch Kadva Patidar Yuvasangh Welcomes You. ચાલો YSK યોજનામાં  સભ્ય બનીયે .... દિવંગત   સભ્યના પરિવારનું  આર્થિક સુરક્ષા કવચ બનીયે......     વેબકોમ............. ચાલો ફેમીલી ઓનલાઈ કરીએ............ આપના  પરીવાર નો ફેમીલી આઈડી મેળવીએ........દરેક સભ્યઓની સપુંણ માહિતી ભરીએ......પરીવાર દરેક સભ્યો ઓનલાઈ કરીએ ...............સનાતન પરીવાર સભ્યઓ સાથે ઓનલાઈન ચેટીગ કરીએ.........જય સનાતન ......   
Total Region ( 22 ) Total Samaj Zone ( 30 ) Total Local Samaj ( 684 ) Matrimonial ( 308 )
Total Family  ( 28384 ) Total Member ( 166035 ) Total Male ( 88681 ) Total Female ( 77344 )
Admin
29 Aug 2015, 12:40:39 PM
 

Likes(0) Comment(0)
Admin
22 Aug 2015, 5:16:14 PM
PREPARATION FOR YUUV KHEL MAHOTSAV  

Likes(0) Comment(0)
PARESH
18 Aug 2015, 11:20:11 PM
 

Likes(0) Comment(0)

Yuvasangh Matrimonial See All

or
   New Members
HITVESHA CHHABHAIYA
Native: SANYRA (YAKS)
City: DAKOR
BHAVYA CHHABHAIYA
Native: SANYRA (YAKS)
City: DAKOR
HEENABHEN CHHABHAIYA
Native: SANYRA (YAKS)
City: DAKOR
   New Family
NARAYAN BHAI CHHABHAIYA
Native: DEVISAR
City: JABALPUR
BHIMJI BHAI CHHABHAIYA
Native: RANJITPURA
City: JABALPUR
AMBALAL BHAI POKAR
Native: VIRANI
City: JABALPUR
New Born Babies
CHHABHAIYA MAYANK NILESH NILESH
B.Dt: (Male)15-11-2015
POKAR VRINDA MANOJ
B.Dt: (Female)22-07-2015
LIMBANI LAKSHYA SATISH
B.Dt: (Male)10-07-2015
Website Designed and Developed By : Pioneer