ચાલો YSK યોજનામાં  સભ્ય બનીયે .... દિવંગત   સભ્યના પરિવારનું  આર્થિક સુરક્ષા કવચ બનીયે......     વેબકોમ............. ચાલો ફેમીલી ઓનલાઈ કરીએ............ આપના  પરીવાર નો ફેમીલી આઈડી મેળવીએ........દરેક સભ્યઓની સપુંણ માહિતી ભરીએ......પરીવાર દરેક સભ્યો ઓનલાઈ કરીએ ...............સનાતન પરીવાર સભ્યઓ સાથે ઓનલાઈન ચેટીગ કરીએ.........જય સનાતન ......   
Total Region ( 22 ) Total Samaj Zone ( 30 ) Total Local Samaj ( 751 ) Matrimonial ( 370 )
Total Family  ( 29010 ) Total Member ( 170179 ) Total Male ( 90707 ) Total Female ( 79448 )
VISHAL
28 May 2016, 10:42:00 PM
Gadhiglaj sanatan yuvakmandal karobhari.  

Likes(0) Comment(0)
KANTILAL POKAR
15 May 2016, 11:13:05 AM
 
Kantilal

Likes(0) Comment(0)
Admin
13 May 2016, 5:29:00 PM
 

Likes(0) Comment(0)

Yuvasangh Matrimonial See All

or
   New Members
ALPESH POKAR
Native: NAGVIRI
City: PACHHAPUR
CHAAHAT POKAR
Native: VIRANI MOTI (NAKHATRANA)
City: GADHINGALAJ
KETAN POKAR
Native: VIRANI MOTI (NAKHATRANA)
City: GADHINGALAJ
   New Family
BHARATKUMAR POKAR
Native: ANANDSAR
City:
MANOJ POKAR
Native: KADIYA NANA
City: KANNAD
RAMESH POKAR
Native: KADIYA NANA
City: KANNAD
New Born Babies
LIMBANI VED KAPIL
B.Dt: (Male)09-05-2016
PARASIYA AAKRUTI YOGESH
B.Dt: (Female)08-04-2016
VAGADIYA DHAVNI RONAKBHAI
B.Dt: (Female)05-02-2016
Website Designed and Developed By : Pioneer