શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે Shri Akhil Bhartiya Kutch Kadva Patidar Yuvasangh Welcomes You. ચાલો YSK યોજનામાં  સભ્ય બનીયે .... દિવંગત   સભ્યના પરિવારનું  આર્થિક સુરક્ષા કવચ બનીયે......     વેબકોમ............. ચાલો ફેમીલી ઓનલાઈ કરીએ............ આપના  પરીવાર નો ફેમીલી આઈડી મેળવીએ........દરેક સભ્યઓની સપુંણ માહિતી ભરીએ......પરીવાર દરેક સભ્યો ઓનલાઈ કરીએ ...............સનાતન પરીવાર સભ્યઓ સાથે ઓનલાઈન ચેટીગ કરીએ.........જય સનાતન ......   
Total Region ( 22 ) Total Samaj Zone ( 30 ) Total Local Samaj ( 707 ) Matrimonial ( 345 )
Total Family  ( 28190 ) Total Member ( 164626 ) Total Male ( 87756 ) Total Female ( 76858 )
Admin
12 Nov 2015, 7:46:28 PM
 

Likes(0) Comment(0)
Admin
25 Oct 2015, 9:29:03 AM
yuva vibrant business summit  

Likes(0) Comment(0)
Admin
25 Oct 2015, 9:26:14 AM
yuva vibrant business summit  

Likes(0) Comment(0)

Yuvasangh Matrimonial See All

or
   New Members
JAMNABEN MAIYAT
Native: RAVAPAR
City: SURAT
ARYA MAIYAT
Native: RAVAPAR
City: SURAT
SHRUTI RAMANI
Native: AAMARA
City: BARDOLI
   New Family
NARENDRA POKAR
Native: RAYAN (MOTI)
City: DOMBIVALI (E)
JAYANTHILAL CHHABHAIYA
Native: KADIYA NANA
City: BENGALURU (BANGALORE)
KIRITKUMAR LIMBANI
Native: VADALI
City:
Website Designed and Developed By : Pioneer