શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે Shri Akhil Bhartiya Kutch Kadva Patidar Yuvasangh Welcomes You. ચાલો YSK યોજનામાં  સભ્ય બનીયે .... દિવંગત   સભ્યના પરિવારનું  આર્થિક સુરક્ષા કવચ બનીયે......     વેબકોમ............. ચાલો ફેમીલી ઓનલાઈ કરીએ............ આપના  પરીવાર નો ફેમીલી આઈડી મેળવીએ........દરેક સભ્યઓની સપુંણ માહિતી ભરીએ......પરીવાર દરેક સભ્યો ઓનલાઈ કરીએ ...............સનાતન પરીવાર સભ્યઓ સાથે ઓનલાઈન ચેટીગ કરીએ.........જય સનાતન ......   
Total Region ( 22 ) Total Samaj Zone ( 30 ) Total Local Samaj ( 607 ) Matrimonial ( 226 )
Total Family  ( 27245 ) Total Member ( 159907 ) Total Male ( 85334 ) Total Female ( 74566 )
NARENDRA BHAI
26 Feb 2015, 8:45:00 PM
 
hiii all fnd

Likes(0) Comment(0)
Admin
17 Feb 2015, 9:36:00 AM
शिव की शक्ति, शिव की भक्ति, ख़ुशी की बहार मिले, शिवरात्रि के पावन अवसर पर आपको ज़िन्दगी की एक नई अच्छी शुरुवात मिले! शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनायें! -  

Likes(1) Comment(0)
NARENDRA BHAI like this
NILESH
08 Feb 2015, 9:40:00 PM
 
plzzz......all family add in yuvasangh vastipatrak fastly.......than we all esayly counting how many member of patel

Likes(0) Comment(0)

Yuvasangh Matrimonial See All

 • JEETEN R PATEL
  22 yrs 5' 5" 165cm

  View Details
  KRUSHANG
  24 yrs 4' 10" 147cm

  View Details
  HEMANT PATEL
  25 yrs 5' 11" 180cm

  View Details
  BHAVIN PATEL
  21 yrs 5' 8" 173cm

  View Details
  BHARGAV
  21 yrs 5' 7" 170cm

  View Details
  NIKHIL
  24 yrs 5' 11" 180cm

  View Details
  NAROTTAM
  22 yrs 5' 11" 180cm

  View Details
  MAYUR
  20 yrs 5' 9" 175cm

  View Details
  DIVYESH
  21 yrs 5' 3" 160cm

  View Details
  PINAKIN
  25 yrs 5' 11" 180cm

  View Details
  ASHISH
  21 yrs 5' 3" 160cm

  View Details
  VIJAY
  27 yrs 5' 5" 165cm

  View Details
  HEMANT
  22 yrs 5' 6" 168cm

  View Details
  MITESH
  22 yrs 5' 10" 178cm

  View Details
  MITESH
  22 yrs 5' 10" 178cm

  View Details
  MAYANK
  22 yrs 5' 3" 160cm

  View Details
  VINAY
  23 yrs 5' 8" 173cm

  View Details
  AVINAS
  27 yrs 5' 6" 168cm

  View Details
  CHIRAGKUMAR
  18 yrs 5' 6" 168cm

  View Details
  VIPUL
  26 yrs 5' 9" 175cm

  View Details
  CHIRAG
  21 yrs 5' 2" 157cm

  View Details
  JAGDISH
  25 yrs 5' 11" 180cm

  View Details
  PARTH
  25 yrs 5' 6" 168cm

  View Details
  RADHESHYAM
  30 yrs 5' 4" 163cm

  View Details
  DEEPAK
  27 yrs 5' 6" 168cm

  View Details
  AMIT
  26 yrs 5' 7" 170cm

  View Details
  JIGARKUMAR
  20 yrs 5' 8" 173cm

  View Details
  NILESH KUMAR
  22 yrs 6' 0" 183cm

  View Details
  PRAKASH
  24 yrs 5' 8" 173cm

  View Details
  DEVENDRA
  27 yrs 5' 11" 180cm

  View Details
  YOGESH
  25 yrs 5' 8" 173cm

  View Details
  GANESH
  39 yrs 4' 10" 147cm

  View Details
  PRAFUL
  24 yrs 5' 6" 168cm

  View Details
  BHAVESH
  20 yrs 5' 9" 175cm

  View Details
  VILAS
  27 yrs 5' 4" 163cm

  View Details
  SUNDEEP
  26 yrs 5' 8" 173cm

  View Details
  AKASH
  21 yrs 5' 7" 170cm

  View Details
  JIGNESH
  25 yrs 6' 0" 183cm

  View Details
  RAHUL
  25 yrs 5' 8" 173cm

  View Details
  VISHAL
  32 yrs 5' 11" 180cm

  View Details
  RAJESHKUMAR
  27 yrs 5' 9" 175cm

  View Details
  ALKESH
  22 yrs 5' 5" 165cm

  View Details
  GANSHYAM
  31 yrs 5' 7" 170cm

  View Details
  KETAN
  25 yrs 5' 11" 180cm
  KUKATPALLY
  Website Designed and Developed By : Pioneer