શ્રી અખિલ ભારતીય કચ્છ કડવા પાટીદાર યુવાસંઘ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે Shri Akhil Bhartiya Kutch Kadva Patidar Yuvasangh Welcomes You. ચાલો YSK યોજનામાં  સભ્ય બનીયે .... દિવંગત   સભ્યના પરિવારનું  આર્થિક સુરક્ષા કવચ બનીયે......     વેબકોમ............. ચાલો ફેમીલી ઓનલાઈ કરીએ............ આપના  પરીવાર નો ફેમીલી આઈડી મેળવીએ........દરેક સભ્યઓની સપુંણ માહિતી ભરીએ......પરીવાર દરેક સભ્યો ઓનલાઈ કરીએ ...............સનાતન પરીવાર સભ્યઓ સાથે ઓનલાઈન ચેટીગ કરીએ.........જય સનાતન ......   
Total Region ( 22 ) Total Samaj Zone ( 30 ) Total Local Samaj ( 607 ) Matrimonial ( 234 )
Total Family  ( 27469 ) Total Member ( 160790 ) Total Male ( 85843 ) Total Female ( 74940 )
VIJAY KUMAR
17 Mar 2015, 4:28:07 PM
 
સંગઠન, શક્તિ, સહકાર... એજ આપણી સમાજ ની પ્રગતિ છે. અને આજ ના યુગમાં પરિવર્તન એજ પારસમણી છે...

Likes(0) Comment(0)
Admin
05 Mar 2015, 9:11:00 AM
HAPPY HOLI  

Likes(0) Comment(0)
Admin
05 Mar 2015, 9:10:00 AM
HAPPY HOLI  

Likes(0) Comment(0)

Yuvasangh Matrimonial See All

or
   New Members
PRAVIN BHAI POKAR
Native: GADANI
City: VADODARA
KARM KUMAR CHOPADA
Native: DESALPAR (GUNTHALI)
City: KARJAN
SHUB KUMAR CHOPADA
Native: DESALPAR (GUNTHALI)
City: KARJAN
   New Family
DEEPAK BHAI KALARIYA
Native: VIGODI
City: VADODARA
VASANT BHAI KALARIYA
Native: VIGODI
City: VADODARA
NIRAV NAKRANI
Native: RAVAPAR
City: KARJAN
New Born Babies
CHOPADA PUNYA PANKAJ
B.Dt: (Male)06-03-2015
LIMBANI BABY ARVINBHAI
B.Dt: (Male)23-01-2015
BHAVANI KHUSH PRITHESH DHANJI
B.Dt: (Male)21-01-2015
Website Designed and Developed By : Pioneer